Ürünün izlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 08:09 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Üretimini yapmış olduğumuz ürünlerin kontrolü
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Ürün sertifikaları ve kataloglar
3.0.  PROSES DETAYI
Kuruluşumuzun satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünler aşağıda belirtilen yöntemler ile kontrol edilerek izlenirler.
3.1. Girdi Kontrol
3.1.1 Firma dışında yapılması gereken test ve kontroller var ise (kimyasal analiz, kopma, uzama, kaplama vb) , ürün satın alma kanalı ile acredite belgeli laboratuarlara gönderilerek ilgili muayene ve testlerin yapılması sağlanır. Test sonuçları Kalite bölümü tarafından ilgili şartname veya standartlara göre değerlendirilir. Boyutsal ve görsel kontroller ürünün karşılaştırılması metodu ile kontrol edilir. Test sonuçları malzemeye ait dosyada muhafaza edilir.
3.1.2. GKK de yapılan kontrol sonuçları, teslimatçıların gönderdiği raporlar, ilgili standart ve şartnamelere göre Kalite bölümü tarafından değerlendirilir. Sonuçlara uygun ise malzemelerin üzerine “Parça Tanıtım ve Kabul” kartı  asılarak üretim için serbest bırakılır. Sonuçlar uygun değil ise uygunsuzluk verileri satın alma bölümüne iletilerek tedarikçi firmanın bilgilendirilmesi sağlanır.  Malzemelerin üzerine “RED” kartı yazılarak uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürüne göre hareket edilir.

3.1.3. Girdi kontrolünden geçmeyen malzemeler üretimde kullanılamaz.

     
            3.2. Son  Kontrol

Ürünler müşterilere gönderilmeden önce sevkıyat operatörleri tarafından görsel ve adetsel olarak kontrol edilirler. Hatalı bulunan ürünler red stok sahasına bırakılırlar. Kontrolü yapılmayan ürünler müşterilere kesinlikle sevk edilemezler. Ürünlerin müşteri tarafından speckptlerinin istenmesi durumunda tedarikçilerden elde edilen veya laboratuarlarda yapılan test sonuçları müşteri firmalar gönderilir.
Ürünün izlenmesi ve ölçülmesine ait kayıtlar ISO 9001 kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : , , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum