Ürünün Korunması, Sevkiyatı Prosesi Yönetimi

dezda | 07:11 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
            Her türlü ürünün korunması
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
      Depo Yerleşim Planı, Ambalajlama Talimatları,  Stok Kayıtları , Giriş Çıkış Takip Formları
3.0.  PROSES DETAYI
     3.1. Tanımlama
Kuruluşumuzda ürünler depolama aşamalarında üzerlerinde bulunan  parça tanıtım kartlarıyla tanımlanırlar. Depo yerleşim şemasına uygun olarak kendilerine ayrılmış olan bölgelerde bulunurlar. Bu tanımlamayı yapmaktan operatörler sorumludur. Yerleşim şemasında hangi ürünün hangi bölgede bekleyeceği, üzerlerinde bulunan kartlarda ise ne malzeme cinsi  ve kontrol durumu oluşturulur.

            3.2. Taşıma
Firma içinde, satın alınan malzemeler depolara operatörler tarafından elle kasalar içinde veya tek olarak taşınırlar. Firma dışına yapılan taşımalarda irsaliye düzenlenerek firma aracımız veya kargo ile sevkıyat yapılır.
            3.3. Ambalajlama
                Müşteri tarafından belirlenmiş özel bir ambalaj şekli var ise bu şartlara uyum sağlanır. Mevcut ürünlerimiz herhangi bir özel ambalajlama gerektirmeyip mevcut konuma göre ambalaj tercih edilebilir.
     3.4.Depolama ve Koruma
3.4.1. Ürünün Depolaması
Satışını gerçekleştirmiş olduğumuz ürünler ambar yerleşim planlarında belirtilen ürün depolarında depolanır. Bu depolar ürün guruplarına uygun olarak ayrılmış olup kasalar içinde depolanır. Depolara ürün giriş çıkışları satın alma ve sevkıyat programları ile planlama tarafından takip edilerek güncel kayıtlar oluşturulur.

3.4.2. Koruma
Satışını gerçekleştirmiş olduğumuz ürünler ve özel bir raf ömrü gerektirmemektedir. Depolama esnasında zarar görmemesi için istif edilerek korunurlar. Raf ömrü gerektiren bir malzeme kullanılmaya başladığında o ürüne ait koruma talimatı ilgili bölümler tarafından hazırlanarak yayınlanır ve bu talimata göre ürünün korunması sağlanır.
     3.5. Sevkıyat
Firmamızca sevkıyatta zamanlamaya önem verilmekte olup müşterilerimizin istediği zamanda ürün sevkıyatının gerçekleştirilmesi için planlama tarafından  sevkıyat planlaması yapılır ve etkinliği takip edilir.
      
Sevkıyat öncesi Planlama bölümü Ürün Sevk Programını hazırlar. Bu formla sevkıyat yapılacak gün, sevk yapılacak firma adı, sevk edilecek ürün adı, adedi, programa göre kalan bakiye yazılarak sevkiyat operatörlerine bildirilir.Sevkiyat operatörü programa uygun olarak sevkıyatı yapılacak olan ürünleri taşıma aracına yükletir. İrsaliyeleri muhasebe tarafından düzenlenir. Sevkıyatı yapacak olan sorumlu irsaliyeyi imzalar, irsaliye ve ürünleri alarak alıcı firmaya ulaştırır. Müşteri tarafından sevkıyatlar hakkında bilgi isteniyorsa her türlü iletişim cihazları kullanılarak anında bilgi alışverişi sağlanır. Yurt dışı sevkıyatlarda İngilizce ve Türkçe olmak üzere fatura, Çeki ve Ağırlık Listesi, Konşimento dış ticaret  koordinasyonunda hazırlanarak müşteri firmalara gönderilir.
    
     Taşıma, depolama, koruma ve sevkıyat esnasında uygunsuz durumda bulunan ürünler  operatörler tarafından red stok sahasına konurlar. Bu parçalar uygun olmayan ürünün kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilirler.
      
       Ürünün korunması, sevkıyatı ile ilgili olarak tutulan kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum