Yönetimin Sorumluluğu Prosesi

dezda | 01:26 | 0 yorum


ISO 9001 Yönetimin Sorumluluğu Prosesi örneği


PROSES ADI
YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSESİ
PROSES SAHİBİ
GENEL MÜDÜR
PROSES AMACI
Yasal ve müşteri beklentileri doğrultusunda yönetsel süreçlerin planlanması, gözden geçirilmesi, etkin uygulanması.
PROSES GİRDİLERİ
Kaynak ihtiyaçları,  DÖF talebi,  Kalite Politikası,  Kalite Hedeflerinin  belirlenmesi, Müşteri talep ve şartları
PROSES KAYNAKLARI
İnsan : Genel Müdür, Alt yapı : Finasnman, Ortam : Ofis
PROSES ÇIKTILARI
Kalite politikası ,  Kalite hedefleri,  İç iletişim,  KYT. görevlendirilmesi
ALT PROSESLER
Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi
PERFORMASN KRİTERİ
ÖLÇÜM SIKLIĞI
DEĞERLENDİRME SIKLIĞI
1- Hedefleri gerçekleştirme oranı
Her ay
6 ay
2- Müşteri şartlarını yerine getirebilme oranı
Her ay
6 ay
SIRA NO
İŞLEM AÇIKLAMASI
DOKÜMAN NO
SORUMLI
01
Toplantı Periyodu
Yılda iki defa Ocak ve Temmuzun ilk haftasında  yapılır. Bir hafta önce bildirilip acil toplantılarda düzenlenebilir.
--
---
02
Toplantı Duyurusu
Yer, zaman, gündemler  1hafta önce katılımcılara tarafından  duyurulur.
Toplantı Çağrı Yazısı
GM/YT
03
Ön Hazırlık
Toplantı öncesi Bölümler performans, hedef ve strateji raporlarını sunurlar.
Performans Raporları
Tüm Bölümler
04
Toplantı
Girdiler gündem maddelerini oluşturur. Toplantıya GM başkanlık eder ve gündem gözden geçirilir.


Ocak ayı toplantısında kalite hedeflerine nihai şekilleri verilir.
Kalite Hedefleri Tablosu
GM/YT
Temmuz ayı toplantısında belirlenen hedeflere ulaşılma durumu ve gerçekleştirilecek düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenir.
Kalite Hedefleri Tablosu
GM/YT
05

Çıktılar ve Kayıt
Çıktılarına uygun kararlar alınması zorunludur. Alınan kararları YT kaydederek toplantıya katılanlara dağıtılır.
YGG Toplantı Raporu
GM/YT
06
Takip Faaliyetleri
Hedeflere ulaşılabilmesi için ilgili bölümler stratejilerini belirlerler ve detay planlarını hazırlarlar.
Bölüm Planları
Bölüm Yöneticileri
Bölümler planlar ve stratejlere göre aylık performanslarını GM ve YT'ye raporlarlar.
Bölüm Raporları
Bölüm Yöneticileri
Genel olarak kalite hedeflerinin ve alınan kararların takibini YT yapar.
Kalite Hedefleri Tablosu
YT

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum