Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Talimatı

dezda | 23:51 |


Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Talimatı       
Kalite hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde ilgili bölüm sorumlusu tarafından   bölüm yöneticilerinin kontrolü altında belirlenir. Her prosesin kalite hedefinin muhakkak belirlenmesi şartı vardır. Bölüm yöneticileri bu uygulamadan sorumludur. Kalite hedefleri belirlenirken mevcut durum göz önünde bulundurulur, geçmiş yılın kalite hedefleri ve verileri incelenir.
Kalite hedeflerinin ölçülebilir olması gerekliliği vardır.Kalite hedefleri oluşturulurken temel olarak belirlenmesi gereken hedefler ilgili proses yönetiminin proses performans kriterlerinde belirtilmiştir.Bölüm sorumluları bunların dışında da kalite hedefleri belirleyebilirler. Hedefler oluşturulurken hedeflere ulaşmak için stratejiler de ilgili bölümler tarafından belirlenir. Bölümler tarafından oluşturulan kalite hedefleri Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında üst yönetim tarafından gözden geçirilerek nihai halini alır.  Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı tutanağına kaydedilir. Kalite hedefleri aylık olarak bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek Yönetim Temsilcisine ve Genel Müdüre raporlanır. Bölümler tarafından oluşturulan kalite hedefleri Yönetim Temsilcisi tarafından Kalite Hedefleri Durum Analizi Formuna kayıt edilir ve gerçekleşme durumları bu form üzerinden takip edilerek üst yönetime raporlanır.
Durum analizleri üst yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile değerlendirilir ve gerekli faaliyetler tespit edilir. Planlanandan aşması durumunda düzeltici ve önleyici faaliyet belirlenir, daha önce gerçekleşmesi durumunda gerekiyorsa kalite hedefi iyileştirilir. Sonuçlar Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı  tutanağına kaydedilir.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001