ISO 9001 uygun olmayan ürün kontrolü prosedürü

dezda | 02:15 | 0 yorum

1.0.  AMAÇ
      Belirlenen şartlara uymayan ürünün , yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanması ve kontrol edilmesini sağlamak üzere metot oluşturmaktır.

2.0.  UYGULAMA
Kalite Kontrol, Üretim, Satın alma

3.0.  TANIMLAR
3.1.İmtiyaz: Belirlenmiş şartlara uymayan ürünün kullanılmasına veya serbest bırakılmasına verilen izin.

4.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
4.1. Parça Tanıtım ve Kabul Kartı   Red Kartı  (F.46)
4.2. Düzeltici ve Önleyici  Faaliyet Formu (F.06)
4.3. Karantina Raporu (F.16)


5.0.  REFERANS DOKÜMANLAR
5.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı
5.2.Kalite El Kitabı (KEK.01)
5.3.Kayıtların Kontrolü Prosedürü (P.02)
5.4.Düzeltici/Önleyici  Faaliyetler Prosedürü (P.05)

6.0.  SORUMLULUKLAR
6.1. Satın alma
-  Satın alınan malzemelerdeki uygunsuzlukları tedarikçi firmalara bildirmek,
-  Hizmet alımlarında uygunsuzlukları tespit etmek ve tedarikçi firmalara bildirmek

6.2. Kalite Kontrol
-  Uygun olmayan ürünler için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak ve izlemek
-  Uygunsuz malzemelerin durumlarını gösterir kayıtların , raporların hazırlamak
-  Uygun olmayan ürünlere müdahale edip düzelene kadar  iş akışına engel olmak.

6.3. İlgili Bölümler
-  Uygun olmayan ürünleri red stok sahasına bırakmak.
-  Karantina bölgesindeki değerlendirilmesi ve raporlanmasında görev almak


7.0.  PROSEDÜR
   
7.1. UYGUN OLMAYAN HİZMET ALIMLARI

Uygun olmayan hizmet alımları tespit edildiği zaman  bu hizmet alımı ile gerçekleşen faaliyet durdurulur ve satın alma tedarikçiye açılan  düzeltici/önleyici faaliyet formu ile bilgilendirilir. Uygunsuzluk durumu satın alma tarafından tedarikçi firmaya bildirilir ve uygunsuzluğun tedarikçi firma tarafından giderilmesi sağlanır.

7.2. UYGUN OLMAYAN GİRDİLER
Firmamıza girdisi yapılan malzemelerin Giriş Kalite Kontrol tarafından doğrulama işlemleri gerçekleştirilir. Uygunsuzluğu tespit edilen  malzemelerin doğrulama ve test raporları , düzeltici/önleyici faaliyet formunda da hatalar belirtilerek satın alma bölümüne  iletilir. Satınalma tarafından bu hatalar tedarikçi firmalara bildirilir ve malzemeler iade edilir. Malzemeler iade işlemi gerçekleşene kadar red kartı ile red  stok bölgesinde  bekletilir.
7.3. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER
Ara depolamalar esnasında uygunsuzluğu tespit edilen ürünler ise uygunsuzluğu tespit edenler tarafından red stok sahasına bırakılırlar. Burada bulunan parçalarda  Kalite Kontrol tarafından değerlendirmeye alınır.Hatalı ürünler kesinlikle müşteri firmaya sevk edilmez. Depolama esnasında firmamızda bozulacak ürün bulunmasa bile kalite kontrol tarafından ürünler son kontrolleri yapılmadan sevk edilemezler.
7.4. KARANTİNA BÖLGESİNDEKİ UYGULAMALAR
Müşteri firmalardan iade edilen ürünler karantina bölgesine bırakılırlar. Bu bölgedeki ürünler kalite kontrol tarafından değerlendirilerek hatanın sebepleri araştırılır. Tespit edilen hataya uygun olarak gerekli plan düzeltici faaliyetler yürütülür.
Uygun olmayan ürünlere ait kayıtlar Kayıtların Kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum