Tedarikçilerin Değerlendirilmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 05:31 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Ürünümüzün kalitesini etkileyen  satın alınan ürünlerin alındığı tedarikçiler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Tedarikçi Bilgi Formu, Onaylı Tedarikçi Listesi, Tetkik Raporu, Tetkik Planı,İkmal Perf. Hesaplama Formu

3.0.  PROSES DETAYI

3.1. Müşteri Firmalar Tarafından hazırlanmış olan onaylı tedarikçi listesi varsa; firmamız bu tedarikçilerden alım yapar. Yeni bir tedarikçinin bu listeye girmesi çıkarılması müşteri onayı ile olur. Firmamızın bu tedarikçiden alım yapması üründe kalite konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.


3.2. Tedarikçi değerlendirme sistemimize göre değerlendirilen tedarikçiler; kalitemizi direkt etkileyen malzemeleri  temin için işbirliği içinde olduğumuz ana girdilerimizi temin eden  tedarikçilerdir.

3.3. Yeni bir tedarikçinin  devreye girmesi için; Öncelikle tedarikçiye Tedarikçi Bilgi Formları doldurttulur.  İlgili form ile tedarikçinin ticari durumu, yer, makine, personel, kapasite ve kapasite kullanımı, yatırımları, laboratuar ve danışmanlık durumu vb. Kalite Kontrol, Üretim ve Ticaret bölümü tarafından değerlendirilerek onaylanır veya reddedilir. Onaylanırsa geçici olarak (altı ay için) onaylı tedarikçi listesine alınır. Onaylı tedarikçi listesine alındıktan sonra her iki yılda bir bilgi formları güncelleştirilir.
          
     Onay verilen tedarikçinin giriş kalite kontrol ve ikmal performansları takibe alınır. Altı ay içerisinde Satınalma Yönetisisi tarafından tetkik planlanır. Yönetim Temsilcisinin tetkik planını onaylamasını takiben tetkik planı  tedarikçilere bildirilir.

3.4. Tedarikçilerin Tetkiki; ISO 9001:2008 standardı esas alınarak hazırlanmış Tetkik Raporu  ve Tedarikçi Tetkik Planına göre İç Tetkik Prosedüründe anlatıldığı şekilde yerinde tetkik gerçekleştirilir. Tetkik  sonunda rapor hazırlanarak Tetkik puanı belirlenir. Düzeltici faaliyet planına uygun olarak takip tetkiki  tarihi tespit edilir. Veya bir sonraki tetkik de Düzeltici Faaliyet açılan konular öncelikle kontrol edilir.Takip tetkiklerinde tetkik  sadece eksik olan konular tekrar tetkik edilir, ikinci bir puanlama yapılmaz.

Tetkik  tarihinden bir yıl sonra tedarikçiler tekrar tetkik edilerek kalite yönetim sistemi tekrar gözden geçirilir ve puanlanır, aynı işlem tekrar eder, kalite sistem belgesine sahip firmaların tetkik puanları 100 tam puan kabul edilir. Kalite Yönetim  Sistemi belgesinin bir kopyası istenir, belge yenilenmediğinde tetkik edilir.

3.5. Giriş Kalite Kontrol ve İkmal Performansı ; Tedarikçi tetkik puanının yanı sıra giriş kalite kontrol ve ikmal performansları da hesap edilerek  Satınalma tarafından altı ayda bir tedarikçi derecesi belirlenir.Giriş kalite performansı Kalite bölümünce aylık olarak aşağıdaki gibi hesaplanarak Satınalmaya  Tedarikçi Firma Kontrol Analiz Formu  ile rapor edilir.
            
                  Giriş Kalite Kontrol Performansı =100-(İncelenen Periyottaki Hata Yüzdesi) olarak belirlenir.

      İkmal Performansının hesap edilmesinde aşağıdaki formüller kullanılır ve İkmal Performansı Hesaplama formuna satınalma bölümü tarafından kayıt edilir.
     
      Aylık İkmal Performansı: TG + TM + ATM
Aylık İkmal Performansı:Ort.Teslimat günü puanı + Ort.Teslimat miktarı puanı + Aylık teslimat miktarı puanı


İkmal Performansı: Teslimat Günü Puanı + Teslimat Miktarı Puanı

Teslimat Günü (Tam Puan 30): Zamanında teslimat yapabilme puanı.

Teslimat Miktarı (Tam Puan 30): İstenen miktarda teslimat yapabilme puanı.
                 
           Aylık Teslimat Miktarı Puanının Hesaplanması (Tam Puan 40):Aylık olarak miktarlara uyum puanı

İkmal performansı puanı her sevkıyat için tedarikçi gelen ürün kaleminin %20 si kadar aylık olarak hesaplanır. Her ay bir önceki aydan farklı ürünler seçilerek tüm ürünlerin değerlendirilmesinin yapılması sağlanır. Yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulmayan ürünler yıl sonunda aralık ayı içinde geriye dönük olarak değerlendirilir.Hafta bazında  hesaplanarak  o ayın aritmetik ortalaması alınarak ikmal performansı bulunur.
Teslimat Günü , teslimat miktarı ve aylık teslimat  miktarlarının hesaplanmasında aşağıda verilen tablo baz alınır.

TESLİMAT GÜNÜ PLANLANDIRMA (TG)
TESLİMAT GÜNÜ
TG PUANI
ZAMANINDA


30
6 İŞ GÜNÜ YAKINLIĞINDA

20
1 HAFTALIK YAKINLIKTA

10
2 HAFTALIK YAKINLIKTA

0

 


TESLİMAT MİKTARI PUANLANDIRMA (TM)
TESLİMAT MİKTARI
TM PUANI
BELİRLENEN MİKTAR


30
BELİRLENEN MİKTAR ± %25

20
BELİRLENEN MİKTAR ± %50

10
BELİRLENEN MİKTAR ± %75

0

 
YILIK TESLİMAT MİKTARI PUANLANDIRMA (ATM)
TESLİMAT MİKTARI
ATM PUANI
BELİRLENEN MİKTARDA

40
BELİRLENEN MİKTAR ± %25

30
BELİRLENEN MİKTAR ± %50

20
BELİRLENEN MİKTAR ± %75

0

 

 Tedarikçiler için ikmal performansı hesaplanırken, planlanan teslim tarihlerine ve adetlerine firmamız tarafından uyulmamış ise gerçekleşen sevk tarihi ve miktarı esas alınır. Tedarikçilerimize  açılan sevk programı ve siparişler ilk incelemeye alındığında  planlanan tarihlere tamamı ile uyulmuş ise  ikmal performansı puanı hesaplanmadan 100 tam puan verilir ve  o ay için rapor yazılarak firmaların puan durumları belirtilir.

3.6. Tedarikçilerin  Onaylı Listeye Alınması veya Listeden Çıkarılması; Yeni tedarikçilerin altı ayın sonunda tedarikçi dereceleri; A; 85-100, B; 55-84, C; 30-54, D; 0-29 belirtildikten sonra aşağıdaki tabloya göre hareket edilir.
DERECE
YENİ TEDARİKÇİ
MEVCUT  TEDARİKÇİ
AÇIKLAMA
A
Çalışılır , Onaylıda Kalır

Çalışılır , Onaylıda Kalır
..........
B
Çalışılır, Onaylıda Kalır

Çalışılır, Onaylıda Kalır
Bir üst sınıf tavsiye edilir.
C
Puanı En Az 35 ise Onaylıya Alınır
Puanı En Az 50 ise Onaylıda Kalır
Bir üst sınıf bir yıl içinde zorunlu kılınır.
D
Çalışılmaz
Puanı En Az 28 ise Çalışılır
Mevcut için bir yıl içinde B sınıfı zorunlu kılınır.

 

İstenen dereceye ulaşamayan tedarikçiler için  bir yıl içinde geliştirmek üzere Satınalma  tarafından geliştirme planı hazırlanarak, planlı geliştirmeye alınır. Geliştirme planı doğrultusunda bir sonraki yıl içinde yapılan derecelendirmede istenen duruma gelmediyse yeni bir tedarikçi devreye girince işbirliğine son verilir. Onaylı tedarikçi listesinde olup da bir yıl süre ile çalışılmayan tedarikçi  yerine alternatif firma bulunup yeni tedarikçi onaylı tedarikçi listesine alındıktan sonra eski tedarikçinin işbirliğine son verilerek kalite kontrol, üretim ve ticari işler onayı ile onaylı tedarikçi listesinden çıkarılır.

Tedarikçi değerlendirmeye ilişkin kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum

Yeni yorumlara izin verilmiyor.