ISO 9001 Kalite Hedefleri ve Yönetim Sisteminin Planlanması Prosesi Yönetimi

dezda | 02:29 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Kuruluşumuzun kalite yönetim sistemi şartları

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Kalite yönetim sistemi içersindeki tüm dokümantasyon, Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Çizelgesi, Kalite Hedefleri Durum Analizi Formu

3.0.  PROSES DETAYI


3.1.Kalite Hedeflerinin Oluşturulması

Kalite hedefleri ilgili fonksiyon ve seviyelerde ilgili bölüm sorumlusu tarafından bölüm yöneticilerinin kontrolü altında belirlenir. Her prosesin kalite hedefinin muhakkak belirlenmesi şartı vardır. Bölüm yöneticileri bu uygulamadan sorumludur. Kalite hedefleri belirlenirken mevcut durum göz önünde bulundurulur, geçmiş yılın kalite hedefleri ve verileri incelenir. Kalite hedeflerinin ölçülebilir olması gerekliliği vardır. Kalite hedefleri oluşturulurken temel olarak belirlenmesi gereken hedefler ilgili proses yönetiminin proses performans kriterlerinde belirtilmiştir.Bölüm sorumluları bunların dışında da kalite hedefleri belirleyebilirler. Hedefler oluşturulurken hedeflere ulaşmak için stratejiler de ilgili bölümler tarafından belirlenir. Bölümler tarafından oluşturulan kalite hedefleri Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında üst yönetim tarafından gözden geçirilerek nihai halini alır.  Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı tutanağına kaydedilir. Kalite hedefleri aylık olarak bölüm yöneticileri tarafından takip edilerek Yönetim Temsilcisine ve Genel Müdüre raporlanır. Bölümler tarafından oluşturulan kalite hedefleri Yönetim Temsilcisi tarafından Kalite Hedefleri Durum Analizi Formuna kayıt edilir ve gerçekleşme durumları bu form üzerinden takip edilerek üst yönetime raporlanır.

Durum analizleri üst yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantıları ile değerlendirilir ve gerekli faaliyetler tespit edilir. Planlanandan aşması durumunda düzeltici ve önleyici faaliyet belirlenir, daha önce gerçekleşmesi durumunda gerekiyorsa kalite hedefi iyileştirilir. Sonuçlar Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı  tutanağına kaydedilir.

3.2.Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması, şirket stratejileri ve hedefleri, tanımlı pazar ve müşteri beklentileri, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler, risk analizleri, ürün/proses performans değerleri, öneriler yardımı ile toplanan çalışanların görüşleri ve iyileştirme fırsatları göz önünde bulundurularak organizasyonun temel bilgi, beceri ve yeteneklerini, iş yapma tarzını geliştirecek şekilde yönetim temsilcisi tarafından yönetimin gözden geçirmesi toplantısı sonrası bu toplantıda değerlendirilen konular göz önünde bulundurularak yapılır. Hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Çizelgesinde  belirlenen planlama kapsamı, yürütülecek faaliyet, sorumlular ve süreler belirtilir. Planın gerçekleşme takibi yönetim temsilcisi tarafından yapılır.

Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Çizelgesinin  Şubat ayına kadar hazırlanmış ve kontrollü doküman olarak yayınlanmış olmalıdır. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Çizelgesi hazırlanırken tüm bölümler yukarıda anlatılan şekilde ilgili seviyeler ve fonksiyonlarında kalite hedeflerini ve stratejilerini belirlerler.Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında nihai halini alan hedeflere ulaşılması  için bölümler tarafından ilgili planlar hazırlanır.

İlgili planların hazırlanması ile birlikte Yönetim Temsilcisi Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı tutanağında da belirtilen hedeflere ulaşılması için belirtilen stratejileri, sorumluları ve zamanları da göz önünde bulundurarak Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Çizelgesini hazırlar ve ilgili bölümlere yayınlar. Hazırlanan planlamada bölümler bazında belirlenen hedeflerin genelmesi yapılır. Planın kapsamı, dahil edilecek konular Yönetim Temsilcisi tarafından belirlenir.   Hedeflerin gerçekleşme durumları bölümler tarafından takip edilerek Yönetim temsilcisine raporlanır. Yönetim Temsilcisi de gerçekleşen faaliyetlerin değerlendirmelerini yaparak durumlarını Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Çizelgesine kaydeder.

Faaliyetler planlanırken ve gerçekleştirilirken kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesi ve etkinliğinin doğrulanması hazırlanan faaliyet planlarının onaylanması aşamasında Yönetim Temsilcisi tarafından sağlanır. Yapılan değişikliklerin kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü ve etkinliğine yapabilecekleri olumsuz etkilerin önlenmesi her bir prosesin proses kontrol metotlarında belirtilen yöntemlerle izlenmesi özellikle iç tetkik araçlarının etkin kullanımı ile sağlanır.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum