ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve Prensipler

dezda | 01:32 |


   ISO 9000 serisi standartlar kalite yönetim sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren veya oluşturulmuş kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesinde kullanılan standartlardır. Bu standart serisi ürünlerin taşıması gereken nitelikleri değil, ürünlerin üretildiği sistemin sağlaması gereken şartları tanımlar.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar standardı Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmaktadır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
Müşteri Odaklılık: Atalarımız, müşteriyi nimetin sebebi olarak görmektedir. Organizasyonlar, müşterilerine bağlı olduğu için şuanda ki ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı ve sürekli olarak müşteri beklentilerini karşılamaya  ve onları aşmaya çalışmalıdır.
Liderlik: Liderler, organizasyonun amaç ve yön birliğini kurarlar.  Liderler, çalışanların organizasyon hedeflerini yerine getirebileceği bir iç doğa oluşturmalı ve korumalıdır. Liderler,  organizasyona ait kaynakları vizyona odaklayan, harekete geçiren ve kendini de organizasyonun hedefine kilitleyen kişilerdir
Kişilerin Katılımı: Tüm düzeydeki insanlar organizasyonların özünü oluşturur ve onların yeteneklerinin organizasyona katılımı, yarar sağlar. Çalışanlar organizasyonların kilometre taşlarıdır. Hedefe etkili ulaşım, bireylerin kapasite ve yeteneklerine göre birbirini tamamlayacak tarzda tam etkileşimi ile mümkündür.
Proses Yaklaşımı: İlgili kaynaklar ve aktiviteler, proses olarak yönetildiğinde elde edilmesi istenen sonuçlar daha etkili olur. Amaçlara ulaşmanın etkili yolu; tahsis edilen faaliyet ve  buna  bağlı kaynakların, bir proses  dizini  içinde yönetilmesinden geçmektedir. Her amaç,  bir proses dizinini gerekli kılmalıdır.
Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Belirli bir amaç için bağlantılı süreçlerin sistemini belirlemek, anlamak ve yönetmek, organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini arttırır. Prosesler arası ilişkilerin belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesinde sistem anlayışı amaçlara ulaşmanın en etkili, en verimli ve en doğru yoludur.
Sürekli İyileştirme: Temel hedeflerin sürekli iyileştirilmesi, organizasyonların değişmez ilkesi olmalıdır.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Organizasyon ve tedarikçileri birbirine bağlıdır ,ve iki taraflı yararlı ilişki iki tarafında değerini arttırır.
Bu 8 temel kalite prensibine dayanarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini sağlayan kuruluşlar etkin bir kalite yönetim sistemi kurabilirler.
Ahmet AY- Kaizen Sertifikasyon Limited Şirketi

Category : , , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001