İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi

dezda | 01:49 | 0 yorum

Örnek ISO 9001 İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi


PROSES ADI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM PROSESİ
PROSES SAHİBİ
TİCARİ İŞLER
PROSES AMACI
Kalite planlanmasında hedef ve prosesleri belirlenmiş kaynakların mevcut bulundurulmas
PROSES GİRDİLERİ
 Personel,  Alt yapı,  Ortam,  Eğitim planı,  Bakım planı
PROSES KAYNAKLARI
İnsan : Ticari İşler Müdürü,   Alt yapı : Finansman,   Ortam : Ofis
PROSES ÇIKTILARI
Kaynakların temini, Mevcut/ kullanıma hazır kaynakların yönetilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
ALT PROSESLER
İnsan Kaynakları ve Eğitim Prosesi
PERFORMASN KRİTERİ
ÖLÇÜM SIKLIĞI
DEĞERLENDİRME SIKLIĞI
1- Adam başı eğitim süresi
Her ay
6 ay
4-Personel ihtiyacının zamanında karşılanması
Her ay
6 ay
5-Personel Devir Hızı
Her ay
6 ay
6-Eğitim Durumu
Her ay
6 ay


 

SIRA NO
İŞLEM AÇIKLAMASI
DOKÜMAN NO
SORUMLI
01
Yeni Personel Alım
Bölüm yöneticilerinin taleplerinin Genel Müdür onayına mütekaip Personal bölümü araştırmaları yapar. İlk Görüşmeyi Personal bölümü yapar. Uygun adaylar ile Bölüm Yöneticileri görüşür. Maaş ve işe alım nihai kararını Genel Müdürü verir.
İş Başvuru Formu

---
02
Görev Değişikliği
Eğitim takip kartlarından ve personal nitelik matrislerinden faydalanılarak gerektiğinde atamaları Bölüm Müdürleri yapar
Personal Nitelik Matrisi
GM/YT
03
Firma İçi Eğitim
Eğitim talepleri her yılın Aralık ve Haziran aylarında belirlenir. Genel Müdürün onayından sonra eğitim planlarını hazırlanır.
Eğitim Talep Formu,

Eğitim Programları
-          Oryantasyon
-          Yönetim
-          Teknik
-          Çevre, Sağlık, Güvenlik


04
Firma Dışı Eğitim
Ocak ayında personal bölümü tarafından eğitim kurumlarından eğitim programaları istenir. Aralık ayı sonuna kadar eğitim talepleri personal bölümüne iletilir. YT ve GM onayladıktan sonra Eğitim Planı hazırlanır. 
Eğitim İhtiyacı Belirleme Formu, Eğitim Planı

Eğitime katılan kişi eğitimle ilgili rapor yazar, sertifika veya el kitabı varsa personal şefine iletir.
Eğitim Katılım Formu

05

Acil Eğitimler
Proses değişiklikleri ve yeni eğitim programları ile DÖF ve iç tetkikler sonucu acil eğitimler düzenlenebilir.
Eğitim Talep Formu
GM/YT
06
Takip Faaliyetleri
Eğitim sonunda yapılan sınav, anket, raporlama ya da eğitimcinin değerlendirmesi şeklinde tutulur.
Eğitim Değerlendirme Formu

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum