Ürün / Hizmet Sağlamanın Kontrolü Prosesi Yönetimi

dezda | 05:40 | 0 yorum

 1.0.  PROSES SINIRLARI
Kuruluşumuzda satışını yapmış olduğumuz tüm ürünler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
       Sevkıyat Programları,

3.0.  PROSES DETAYI
  
          3.1.Planlama
                  Müşteri firmalardan gelen siparişler Satış Pazarlama bölümü tarafından Sipariş Takip formları ile Planlama bölümüne iletilir. Planlama tarafından termin tarihleri doğrultusunda siparişler teslim tarihlerine göre düzene konularak, Ürün Sevk Programı hazırlanır.
Mevcutta bulunan stoklar ve Ürün Sevk Programı doğrultusunda satın alma talepleri hazırlanır. Hazırlanan her programa bir numara verilir ve genel müdüre onaylatıldıktan sonra yayınlanır. Bu aşamadan sonra satın alma prosesi yönetimine uygun olarak ürünlerin satın alınması satın alma bölümü tarafından sağlanır.
                  Müşteri siparişlerinde miktar, termin değişiklikleri ve firma içi arıza durumlarında hazırlanan programlar satın alma gidişatına göre haftalık, hatta günlük olarak revize edilerek izleyen program numarası ile yayınlanır. Program dışında acil iş emirleri üretim planlama tarafından acil iş emri formu yazılıp ilgili bölümlere bildirilebilir. Hazırlanan acil iş emirleri o haftanın sevk programlarının ekinde saklanır.
            3.2.Stok Kontrolü
                  Ürün stokları planlama bölümü tarafından bilgisayar ortamından sürekli olarak takip edilir.  Müşteri siparişlerine satın alınması yapılacak olan ürünler tedarikçilerin termin süreleri de göz önünde bulundurularak belirlenir ve siparişleri satın almaya bildirilir.
                      
Depolama esnasında tüm ürünlerin tanımlanması operatörler tarafından sağlanır. Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi prosesine uygun olarak belirlenen bu kontrollerin operatörler ve kalite kontrol bölümü tarafından gerçekleştirilmesi sağlanır.

                  Teçhizatının arızalanması durumunda Alt Yapı ve Çalışma Ortamı Prosesine uygun olarak arızanın giderilmesi sağlanır. Depolama aşamalarında ve sonrasında tesis ve teçhizatın ürünün gerektirdiği ölçüde düzenli , temiz ve bakımlı olması için çalışma saatinin son 15 dakikası temizlik ve düzen için ayrılmıştır. Operatörlerce temizlikler yapılarak düzen sağlanır.

                  Ürün/hizmet gerçekleştirmenin kontrolü ile ilgili kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak saklanırlar.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum