izleme ve ölçme Teçhizatının Kontrolü Prosesi Yönetimi

dezda | 07:21 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Ürün ölçmede kullandığımız tüm ölçüm teçhizatının kalibrasyonu
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesi, Kalibrasyon Etiketleri , Acredite Belgeleri
3.0.  PROSES DETAYI
Ürün kalitemizi  etkileyen tüm ölçüm teçhizatı Kalite bölümü tarafından belirlenerek  Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesine kayıt edilir. Bu listede ürün kalitemizi etkilemeyen ve kalibrasyon dışı bırakılan cihazlarda belirtilmiştir.
Ölçüm teçhizatının her birine ayrı bir numara verilir.

Ölçüm Teçhizatı,     İÖT.  -                15       (İÖT.15)         
                        İzleme Ölçme Teçh./ Sıra No              örneğinde olduğu gibi tanımlanmaktadır.
Ölçüm teçhizatının tipi, çalışma şartları ve konumu göz önüne alınarak , kalibrasyon aralığı aralıkları Kalite bölümü  tarafından satıcı firma bilgileri göz önünde bulundurularak  belirlenir. Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesinde  Ölçü Aleti No, Ölçü Aleti Adı, Özellik (strok) , Bulunduğu Yer, Kalibre Eden, Kalibre Tarihi, Kalibre Sonucu, Sertifika No, Kalibrasyon Periyodu, Son Kullanma Tarihi, Kalibre Takip onayı bilgileri bulunur.
İstenen hassasiyetin sağlanamaması durumunda , kalibrasyon aralığının kısaltılması  ve uzatılması ilgili birimlerden gelebilecek uyarılarla Kalite bölümü tarafından kalibrasyon firmalarına danışılarak gerçekleştirilir.
Ölçüm teçhizatının kalibrasyonu izlenebilirliği olan tedarikçi firmalarda gerçekleştirilir. Kalibre işlemlerini gerçekleştiren tedarikçi firmalardan  kalibrasyon  raporu istenir. Kalibrasyon işlemi tamamlanmış ölçüm teçhizatı  Kalite bölümüne gelir, burada kayıt işlemi tamamlanır ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra hatasız bulunan teçhizat üzerine kalibrasyon etiketi yapıştırılarak (Tedarikçi firmalar tarafından da yapıştırılmış olabilir) kalibrasyon raporunun bir nüshası ile birlikte ilgili bölümlere teslim edilir. Hatalı bulunan cihazlar Kalite bölümünde üzerine kalibrasyon dışı etiketi yapıştırılarak muhafaza edilir. Kaba işlemlerde ve kaba ölçülerde kullanılabilme veya kullanılamama kararı Kalite bölümü tarafından verilir. Kaba ölçme teçhizatları  (şerit metre, cetvel v.b.) kalibrasyon işlemine tabi değildir.
Referans ölçme standardının bulunmadığı durumlarda tedarikçi firmalardan kalibrasyon ve doğrulamada esas alınan hususların kalibrasyon raporuna kaydedilmesi Kalite bölümü tarafından sağlanır.
Firmamızda ilgili birimlerde yeni ölçüm teçhizatının alımında gelen teçhizat kullanıma alınmadan önce kalite bölümü tarafından fonksiyon ve ilgili dokümanlar açısından kontrol edilerek Ölçüm Teçhizatı Kalibrasyon Takip Listesine dahil edilir. Kalibre işlemine takiben kullanıcı bölüme teslim edilir. İlk kalibrasyon aralıklarında ölçüm teçhizatının imalatçısı olan firmanın belirlediği kalibre aralığı esas alınır veya kalite bölümü tarafından önceden kullanılan teçhizatlarla karşılaştırılarak belirlenir. Kullanma ve sapma durumuna göre kalibre aralığı Kalite bölümü tarafından yeniden gözden geçirilerek belirlenebilir.
Firmamızda kullanılan ölçüm teçhizatları mümkün olduğunca tozdan, nemden ve ısıdan uzak ortamlarda muhafaza edilir. Bunun için kalite bölümünde uygun muhafaza ortamı oluşturulmuş olup kendilerine ait dolaplarda muhafaza edilirler. Taşıma, depolama veya bakım esnasında hasar görmemeleri veya bozulmamaları kalite bölümü tarafından sağlanır. Bu şekilde hasar gören ölçüm teçhizatı yeniden kalibrasyona gönderilir veya hurdaya ayrılır. Kalibrasyon sonucu uygun bulunmayan veya arıza yapan ölçüm teçhizatı kalite bölümünde kalır. Burada kullanımını engellemek için görünen yerine kalibrasyon dışı etiketi yapıştırılır veya kırmızı boya ile boyanır. Buradaki ölçüm ve kontrol aletleri daha sonra Kalite bölümünün onayı ile kaba ölçümler için kullanılabilir veya hurdaya ayrılabilir. Sona eren bir prosese ait olan ölçüm teçhizatı kalite bölümüne gönderilir. Burada kullanımını engellemek için görünen yeri sarı boya ile boyanır. Tekrar kullanıma alınana kadar kalibrasyon işlemi yapılmaz. Kullanıma alınacağı zaman kalibrasyon işlemine tabi tutularak kullanılır.
Kuruluşumuzda ölçüm teçhizatının doğrulaması yapılmayıp tüm teçhizatlar kalibrasyon yaptırılır. Ölçüm teçhizatının kalibre aralığı sınırları içinde ölçüm sonuçlarından şüphe edilirse, ölçüm teçhizatı uygun şartlarda bulunmaz ise veya bir sonraki kalibrasyon sonucunda ölçüm teçhizatı kalibrasyon dışı kalırsa bu ölçüm teçhizatı kontrol edilmiş ürünler müşteri firmaya bildirilerek ürünlerin kontrol altında bulundurulması sağlanır. Ürünler henüz müşteri firmalara gönderilmemiş ise tekrar kontrol edilir. Ölçüm sonucundan şüphe edilen veya uygun şartlarda bulunmayan ölçüm teçhizatı yeniden kalibrasyon yaptırılır. Hiçbir durumda ölçüm teçhizatı firmamız personelleri tarafından ayar edilemezler. Faaliyet kayıtları kayıtların kontrolü prosedürüne göre saklanır.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum