Proseslerin izlenmesi ve Ölçülmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 08:02 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Kalite yönetim sistemimiz kapsamındaki tüm prosesler

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Proses Tetkik Planı, Proses Tetkik Raporu, Tetkikçiler Listesi

3.0.  PROSES DETAYI

ISO 9001 Kalite yönetim sistemimizi oluşturan proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi için Yönetim Temsilcisi tarafından Proses Tetkik Planı hazırlanır. Tetkik planında tetkik edilecek proses, tetkikçiler, tetkik edilecek prosesin sorumlusu, tetkik tarihi, tetkik yeri belirtilir. Proseslerin etkin değerlendirilmesinin yapılması için tetkikçilerin yapabilecekleri proses tetkikleri Tetkikçiler listesinde belirtilmiştir.


Tetkikten bir önceki hafta baş tetkikçi tarafından bilgilendirme yazısı yazılarak tetkik edilen prosesin sorumlarından teyit yazısı alınır. Proses tetkiklerindeki amaç planlanmış sonuçları elde etmeye yönelik olarak proses yeteneğinin ortaya çıkarılmasıdır. Tetkikçiler tarafından Proses Tetkik raporunda belirtilen soruların yanı sıra İç Tetkik Raporunda prosese yönelik olarak hazırlanmış olan sorular da dahil olmak üzere proses yeteneğini ortaya çıkarabilecek olan her türlü soru proses sahibine yöneltilebilir. İlave olarak yöneltilen sorular Proses Tetkiki Raporuna tetkikçiler tarafından kaydedilir. Yönetim temsilcisi tarafsızlığın sağlanması için gerekli gördüğü durumlarda veya ilgili bölümlerden talep gelmesi durumunda tetkiklere gözetmen olarak katılabilir.

Planda belirtilen tetkiklerin olası aksaklıklar nedeni ile zamanında gerçekleşememesi durumunda baş tetkikçi tetkik edilecek proses sorumlusu ile ilk bir hafta içersinde ortaklaşa karar vererek yeni tetkik tarihini karşılıklı yazışmalarla belirlerler. Tetkik gerçekleştirilirken her bir sorunun karşısına tetkik sonucu yazılır. Proses Tetkiki Raporunda belirtilen hesaplama yöntemi ile prosesin performansı hesap edilir. Uygunsuzluk durumunda uygunsuzluğun açıklaması yapılır. Uygunsuz bulgularının her biri için ayrı düzeltici/önleyici faaliyet başlatılarak faaliyet numarası ilgili soru karşısına belirtilir. Proses Tetkik Raporu tetkikçiler tarafından yazıldıktan sonra bir nüshası baş tetkikçi tarafından tetkik edilen proses sorumlusuna, aslı ise Yönetim Temsilcisine iletilir.

Proses tetkiki sonucunda başlatılan Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Düzeltici Faaliyet  ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne uygun olarak takip edilir. Düzeltici/Önleyici Faaliyet numaraları Proses Tetkik Raporunda belirtilir. Tetkik edilen prosesten sorumlu yönetim tespit edilen uygunsuzların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gecikmeksizin tedbirler alınmasını sağlamakla sorumludur.
     
      Yönetim Temsilcisi,  tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile birlikte proses performanslarına ilişkin değerlendirme raporunu ilk Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesi hazırlar ve üst yönetime sunar.
     
       Proses tetkiklerin planlanması, yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesine ait kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak ilgili bölümler tarafından muhafaza edilir.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum