ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 02:56 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Kalite Yönetim Sistemi Şartları

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Performans Raporları, Toplantı Duyuru Yazısı, Toplantı Tutanağı

3.0.  PROSES DETAYI

Kuruluşumuzda üst yönetim kalite yönetim sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak üzere yılda iki defa olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında gözden geçirir. Bu periyodun dışında üst yönetim gerek gördüğünde en az bir hafta öncesinden bildirerek program dışı toplantılar düzenleyebilir.


Toplantıya bölüm yöneticileri  ile yönetim temsilcisi ve Genel Müdürün belirleyeceği diğer sorumlular katılabilirler. Toplantı duyurusu en az 2 hafta önceden ilanla Genel Müdür tarafından yapılır. Toplantı duyuru yazısı toplantıya katılacak olan personele dağıtılır.

Bu prosesin girdileri Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının gündem maddelerini oluşturur. Toplantıya Genel Müdür başkanlık eder ve kendisinin belirleyeceği öncelik sırasına uygun olarak gündem  gözden geçirilir. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında bu prosesin çıktılarına uygun kararlar alınması gerekliliği vardır.

ISO 9001 Yönetimin gözden geçirmesi  toplantısı öncesi bölüm yöneticileri geçen yılın ve bir önceki yönetimin gözden geçirmesinden sonraki dönemin performans raporları ile beraber gelecek yıl ve dönem için  bölüm hedeflerini ve stratejileri belirleyerek,  toplantıdan bir hafta önce rapor halinde Genel Müdüre  verir. Genel Müdür toplamış olduğu raporları toplantı öncesi yönetim kuruluna sunar. Bölümlerden gelen bu raporlar toplantı öncesinde ve toplantı esnasında yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.Değerlendirme sonuçları toplantı esnasında bölüm müdürlerine  aktarılır ve bölüm müdürlerinin görüşleri alınır. Ocak ayı toplantısında  üst yönetim tarafından kuruluş hedeflerine nihai şekilleri verilir. Temmuz ayı toplantısında ise gündem maddelerinin gözden geçirilmesinin yanı sıra belirlenen  hedeflere ulaşılma durumu ve hedeflerin uzağında kalınması durumunda gerçekleştirilecek olan düzeltici/önleyici faaliyetler belirlenir.

Belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için ilgili bölümler stratejilerini belirlerler ve detay planlarını hazırlarlar. Hazırlanan detay planlar ve stratejiler doğrultusunda her bölüm bölümünün performansını takip eder. Aylık olarak bölüm performanslarını Genel Müdüre ve  Yönetim Temsilcisine raporlarlar. Genel olarak kalite hedeflerinin ve toplantıda alınan kararların takibi  Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır.
     
       Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında alınan kararlar yönetim temsilcisi tarafından tutanak haline getirilerek toplantıya katılanlara dağıtılır.Toplantı tutanakları kayıtların kontrolü prosedürüne göre  saklanır.   

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum