ISO 9001 Kaynakların Sağlanmasın Prosesi Yönetimi

dezda | 03:15 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Kaynakların temininin sağlanması

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Kaynak Talep Formları, Bütçeler.

3.0.  PROSES DETAYI

ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini sürekli iyileştirmek, müşteri isteklerinin yerine getirilerek müşteri memnuniyetini artırmak amacı ile  gerekli kaynakların temininin sağlanması için ilgili bölümler tarafından sağlanması istenen kaynaklar veya yatırımlar Kaynak Talep formuna kaydedilerek genel müdürün onayına sunulur. Genel Müdür kaynak talebini inceler. Teknik özelliklerinin ve maliyetlerin araştırılması için talepleri onaylar veya reddeder.

     
      Talep onaylanmış ise ilgili bölümler tarafından kaynakların veya yatırımların özelliklerinin belirlenmesi için  her türlü araştırma yapılır.Gerekli görüldüğü durumlarda muhasebenin de yardımı alınarak maliyetler çıkartılır. Araştırmalar tamamlandıktan sonra Genel Müdürün onayına sunulur. Genel müdür bu araştırmayı inceler. Talebin karşılanması için onay verir veya gerek gördüğü durumlarda taleplerin Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında  değerlendirilmesini sağlar. Kaynakların veya yatırımın finansman olarak planlanması ve ödemesi Genel Müdürün koordinesinde muhasebe tarafından belirlenir. Kaynakların sağlanmasının  gerçekleştirilme aşamaları  talepte bulunan bölümler tarafından Genel Müdüre rapor edilir.

Kaynakların sağlanması aşamasında tüm alımlar satınalma prosesine uygun olarak gerçekleştirilir. Satınalma prosesi detayında anlatıldığı gibi Genel Müdürün veya muhasebe bölümünün onayı olmadan hiçbir satınalma işlemi gerçekleştirilmez.

Yıl içinde gerçekleşen bütçeler Muhasebe tarafından Genel Müdüre rapor edilir. Genel Müdür bu bütçeleri inceleyerek gerek gördüğü durumlarda tasarruf tedbirlerinin alınmasını sağlar veya iyileştirme faaliyetlerinde bulunulmasını  isteyebilir.

İnsan kaynaklarının nasıl sağlanması gerektiği eğitim prosesinde belirtilmiştir. Gerçekleşen eğitim maliyetleri personel  tarafından takip edilerek genel müdüre rapor edilir.

Kaynak talebi ilgili bölümlerden geldiği gibi üst yönetim tarafından da gelebilir. Bu talepler Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında kayıt altına alınır. Sorumluları belirlenir ve yukarıda anlatıldığı şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum