Ürün / Hizmet Şartlarının Gözden Geçirilmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 04:30 | 0 yorum

 1.0.  PROSES SINIRLARI
Satış kapsamında olan tüm ürünlerin satış ve pazarlaması

2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Sipariş Teklifleri, Teklif / Sipariş Değerlendirme Formu, Teklif Yazısı, Proforma Fatura

3.0.  PROSES DETAYI
             
             Kuruluşumuza  fax ,sipariş mektubu veya e-mail ile  gelen teklif istekleri eğer siparişler yurt içinden geliyorsa Satış Pazarlama  tarafından şartların incelenmesi için Teklif/Sipariş Değerlendirme Formuna  takip numarası verilerek kaydedilir.
            
             Siparişler satış pazarlama bölümlerinin koordinasyonunda planlama bölümü
tarafından termin adetlerinin karşılanabilmesi  ve gerçekleştirme  proseslerinin yeterliliği yönünden, kalite bölümü tarafından ürüne özgü kontrollerin gerçekleştirilebilmesi, ticaret bölümü tarafından da ürünün temini ve tedarikçilerin durumu açısından değerlendirilir.
            
             Değerlendirme sonuçları Teklif/Sipariş Değerlendirme Formuna ilgili bölümler tarafından kaydedilir. Ürünün şartlarının eksiksiz olarak değerlendirilmesi için gerek görüldüğü durumlarda müşteri firma ile ilgili bölümler tarafından iletişim kurularak ürüne ait numune , teknik resim , şartname ve diğer teknik dokümantasyon temin edilir.Yapılabilirlik kontrolü değerlendirmelerin de müşteri tarafından beyan edilmeyen ancak belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar, ürünle ilgili yasal mevzuat ve standart şartları, kuruluş şartları da göz önünde bulundurulur ve ilgili bölümler tarafından kaydedilir.

Ürün değerlendirmesi ilgili bölümler tarafından yapıldıktan sonra  satış pazarlama tarafından fiyat ve ödeme açısından değerlendirme yapılır.Bu değerlendirme de gerek görüldüğü durumlarda genel müdürün bilgilerine de başvurulabilir.  Ürün yapılabiliyor ise müşteri firmaya satış pazarlama bölümü tarafından teklif gönderilir. Ürün yapılamıyor ise gerekçelerimizi bildiren bir yazı ile müşteri firma bilgilendirilir.
            
             Müşteri firmalara vermiş olduğumuz tekliflerden sonra siparişlerin gelmesi tekliflerimizin teyit edilmesi olarak kabul edilir. Bu andan sonra satış pazarlama tarafından planlamaya satış gerçekleştirme emirleri bildirilir.  Planlama tarafından Üretim/ Hizmet  Sağlamanın Kontrolü Prosesine uygun olarak sevkıyatın yapılması sağlanır.
            
             Eğer sipariş daha önce yapılan sözleşmelerin şartlarında yapılıyorsa veya daha önceden ürüne bağlı şartların gözden geçirilmesi işlemi yapılmış ise tekrar değerlendirilmeden sipariş takip formuna kaydedilip üretim planlamaya bildirilerek  üretiminin ve sevkıyatının yapılması sağlanır.Bu tür siparişlerde de üründe tedarik ve kalite kontrol açısından bir deşiklik yapılması müşteri firma veya kuruluşumuz tarafından isteniyorsa yukarıda anlatıldığı şekilde yeniden değerlendirme işlemi yapılır.
     
  Müşteri firmaların sözlü olarak vermiş olduğu siparişlerinde yukarıda anlatılan şekilde değerlendirilmesi için ilgili formlarla kayıt altına alınır.
     
  Yurt dışına satışı yapılan siparişlerde siparişler planlamaya bildirildikten sonra proforma fatura müşteri firmaya dış ticaret  tarafından gönderilerek müşteriler siparişleri hakkında  bilgilendirilir.
            
             Müşteri firma veya firmamız tarafından sözleşmede  değişiklik yapıldığında taraflar karşılıklı yazılan yazılarla bilgilendirilir. Değişikliğin açıklaması yapılır. Müşterilerin yapmış olduğu değişikliklerde tekrar bir gözden geçirme işlemi gerek görüldüğü durumlarda  yapılır ve değişiklik ilgili bölümlere satış pazarlama tarafından yazılı olarak bildirilir. Değişikliklerin durumlarına göre tedarik programlarının revize edilmesi sağlanır.
            
             Sipariş yapılamıyor ise gerekçelerimizi bildiren bir rapor müşteri firmaya gönderilerek gözden geçirme işlemi tamamlanmış olur.

İlgili kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum