Ürün / Hizmet Gerçekleştirmenin Planlanması ve Ürün-Hizmet Şartlarının Belirlenmesi Prosesi Yönetimi

dezda | 04:15 | 0 yorum

1.0.  PROSES SINIRLARI
Satışını yaptığımız tüm ürünlerin satışının yapılmasının sağlanması
2.0.  İLGİLİ DOKÜMANLAR
Müşteri talepleri, Ürün Gerçekleştirme Planlaması  Formu
3.0.  PROSES DETAYI
Kuruluşumuzda ürün  gerçekleştirmenin planlaması; Yeni ürün siparişlerinde,  Mevcut üründe bir değişiklik talep edildiğinde, Üretimine ara verilmiş bir ürünün müşteri tarafından yeniden talep edildiği zaman  yapılır.
Firmamıza gelen taleplerin değerlendirilmesi için üretim müdürü veya planlama koordinasyonunda ürünün gerçekleştirilmesinin planlanması toplantısı yapılır.
Bu toplantıda;
-Teslim faaliyetleri için şartlarda dahil olmak üzere müşteri tarafından belirtilmiş olan şartlar,
-Müşteri tarafından beyan edilmeyen, belirtilen veya bilinen ve amaçlanan kullanım için gerekli olan şartlar,
             -Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartları,
       -Kuruluş tarafından belirlenen ilave şartlar sipariş aşamasında  ilgili bölümlerce incelenerek belirlenir.
Ürün için ilgili bölümler tarafından kalite hedefleri ve şartlar, gerçekleştirme prosesleri ve dokümantasyonu, ürüne özgü kaynaklar, ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için gerekli olan kriterler belirlenir ve ürüne özgü olarak hazırlanan dokümantasyonla (kalite planı, iş akış şemaları, üretim talimatları vb.) yayınlanır.
Planlama tarafından planlanan  ve gerçekleşen tüm faaliyetler Ürün/Hizmet Gerçekleştirme Planlaması formuna kaydedilir. Belirlenen faaliyetler ilgili sorumlular tarafından gerçekleştirilir.
Ürün Gerçekleştirme Planlaması formuna uygun olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.
Yukarıda anlatıldığı şekilde yeni bir sipariş geldiğinde, mevcut bir üründe değişikliğe gidildiğinde veya üretimine ara verilen bir ürüne bağlı şartlar değiştiğinde planlama tarafından bir ekip kurularak ürün şartlarının yeniden belirlenmesi sağlanır. Ekibe satış pazarlama, dış ticaret, üretim planlama, kalite kontrol, satın alma  bölümlerinden  ve gerek görüldüğü takdirde tedarikçilerden de bir sorumlu katılabilir. Oluşturulan ekip tarafından ürünün tüm şartlarının gözden geçirilmesi sağlanır. Oluşturulan ekipte;
Ticaret ve Satış Pazarlama bölümü tarafından;
-Ürüne ait müşteri şartları oluşturulan ekibe aktarılır.
-Müşteri şartları net olarak belli değilse satış pazarlama/ihracat bölümü tarafından müşteri ile iletişim kurularak şartların belirlenmesi sağlanır.
Planlama tarafından;
-Siparişin karşılanabilmesi  için gerekli  olan satınalma talebi yapılır.
-Ambalajlama için gerekli olan şartlar  gözden geçirilir.
Kalite Bölümü tarafından;
-Ölçüm ve kontrol teçhizatımızın yeterliliği değerlendirilir.Gerekli ihtiyaçlar için talepler açılır.
-Numunelerin veya partilerin kontrolleri ve onayları için tarihleri veya kuruluş dışında yapılması gereken ölçümler varsa bu kontrollerin tarihleri belirlenir.
Satınalma bölümü tarafından;
-Tedarikçilerin yeterliliği, satın alınacak ürünlerin bulunabilirliliği değerlendirilir.
Gözden geçirilen tüm bu şartlar ve bu şartların sorumluları, planlanan ve gerçekleşen tarihler, hazırlanması  gereken dokümanlar Ürün / Hizmet Gerçekleştirme Planlaması formuna veya ekine  planlama şefi tarafından kayıt edilir. Planlanan faaliyetler ilgili bölümler tarafından gerçekleştirilir. Planda bir aksama olursa nedenleri sorumlular tarafından planlama şefine rapor edilir. Planlama tarafından planda gerekli olan revizyonlar yapılır ve ilgili bölümler bilgilendirilir.
Ürünler seri olarak talep edilen ürünler ise ilgili bölümlerin yetkinliğine bağlı olarak yukarıda anlatılan çalışma gerçekleştirilmeden  ürün talebinin karşılanması sağlanabilir.

Gerçekleştirme proseslerinin ve bunun sonucu olarak meydana gelen ürünün şartları karşıladığına dair kayıtlar kayıtların kontrolü prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

Category : ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001

0 yorum