Kurumsallaşma ve ISO 9001

dezda | 13:35 |

Kurumsallaşma uzun bir yolculuktur. Belge almakla bitmiyor malesef. Önemli olan kurumsallaşma için yapılan işlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Günümüzde kurumsallaşmayı zorunluluk haline getirmiş bir iş dünyası bulunmakta. Planlamayı, programlamayı ve stratejisini belirlemeyi başarabilmiş firmaların en önde giden ve de en hızlı gelişen firmalar olması bir rastlantı değildir. Elbette kuruluşların kendi içlerinde geliştirdikleri bir kalite sistemi mevcuttur fakat başarılı bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001 kalite yönetim sistemini uygulamaktan geçmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurumsallaşma çabası içinde olan kuruluşlar için iyi bir başlangıç olacaktır. ISO 9001 standardı kuruluşların kendilerini geliştirip kararlı bir düzen ve disiplin içinde çalışmalarını sağlayacaktır.
  1. Kuruluşlar ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde ilk olarak doküman kontrolünü sağlamış olacaktır. Sistem içerisinde kullanacakları her türlü form ve talimatlar bir düzen içinde kullanılıp yedeklemesi yapılacak ve çoğaltılacaktır. Dokümanların Kontrolü, proseslerin kayıt altında tutulmasına; kimin, neyi, nerede ve ne zaman yapacağını göstereceğinden dolayı bilgi karmaşasından ve fazla kırtasiye masraflarından da firmaları kurtaracaktır. 
  2. Üst yönetimin sürekli iyileştirme için taahhüdde bulunacak olması; uygulama için yetki ve kaynak kullanacağı anlamına gelmektedir. Üst yönetim, müşteri odaklı ürün ya da  hizmet sunacağını, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket edeceğini beyan ederek ve bu beyanı yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Tüm birimleri kapsayacak şekilde kalite hedefleri koyacak ve bunları gerçekleştirmek için çaba gösterecektir. Dikkat edilmesi gereken ise bu hedeflerin gerçekleştirilebilir yani gerçekçi hedefler olması gerektiğidir. Üst yönetim kuruluşa uygun bir organizasyon el kitabı oluşturulmasına önderlik edecek, yetki ve sorumlulukları belirleyerek karmaşıklığın önüne geçebilecektir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine hakim olan bir kalite yöneticisi atayacak ve ISO sisteminin uygulanmasını, takibini ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını bu sayede yapabilecektir. Kalite yönetim temsilcisi firma içinden ya da dışarıdan bu görev için atanmış biri de olabilir. Kalite yönetim temsilcisine gerekli durumlarda yardımcı olabilmesi için en az iki iç tetkikçi belirlenip sistemin işlerliği denetlenip ve gerekli düzeltmeleri yapabilme mümkün olacaktır. Yönetime düşen önemli bir görevde iç iletişimi sağlamaya önem verdiklerini tüm çalışanlara göstermek olacaktır. Bilgi akışı ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde her yeni revizyonda daha da önem kazanmaktadır. 
  3. ISO 9001 kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yardımcı olmaktadır. Kaynakların tespiti sırasında değerlendirmeler yapılmakta, insan kaynaklarını bilinçlendirerek yeterlilik kazandırılabilmektedir.
  4. ISO 9001; kuruluşta ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesinde planlamaya önemi arttırarak firmayı planlı bir çalışma ortamına yöneltmektedir. Lojistiğin sağlanması ve destek hizmetlerinin yanı sıra kanuni şartlarında yerine getirilmesinde kuruluşu teşvik eder. Müşteri ile iletişime gereken önemin verilmesini sağlar. Siparişlerin değerlendirilmesini, sözleşmeleri karşılıklı olarak düzenlenmesini sağlar.

Category : , ,

Kaizen Sertifikasyon Hakkında :
Kaizen; ISO 9001 başta olmak üzere Yönetim Sistemleri ve CE konusunda belgelendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunan bir kuruluştur. Resmi siteye gitmek için tıklayınız: ISO 9001